Krångede Museum och café

Caféet i Krångede museum har nu öppnat.
Det är öppet alla dagar fram till sista augusti mellan klockan 10.00-17.00
I september är det öppet alla helger, samma tid.
Kontakt: Elisabeth 070-265 16 71