Guidning


Krångede Museum

Guidningen tar ca 45 minuter och Ni behöver vara en grupp om minst 10 personer.
Pris 70kr/person.

Möjlighet finns även att i samband med guidning förbeställa fika.