Föreningen

Krångede Museiförening är en idéell förening som ägs av fyra huvudaktörer- Ragunda kommun, Fortum, Krångede-Dövikens byförening och Ragunda Hembygdsförening.

Styrelse

Ordförande:
Per Bergvall 070-325 46 54

Vice ordförande:
Stefan Nilsson 070-374 89 70

Kassör:
Lars-Erik Lindström

Sekreterare:
Astrid Nylén

Ledamöter:
Carl-Göran Söder
Lars-Erik Eriksson
Lars Söder
Anna-Märta Johansson